Zvyšte produktivitu práce při elektronické evidenci dokumentů a práci s nimi. 

Díky programu Autosken snadno najdu všechny potřebné dokumenty a neděláme chyby při jejich zatřiďování v informačním systému.

Mongu je spolehlivý, zkušený a efektivní partner pro zavedení softwarového řešení pro zvýšení produktivity práce jak v kanceláři, tak ve výrobě a skladu.

Pro document management používáme vlastní unikátní software, který umožňuje rychlé zatřiďování a hledání dokumentů k dokladům v informačním systému.

Pro lepší řízení výroby a skladu u vás zavedeme systém čárových kódů, které vše propojí s vaším informačním systémem.