Zlepšete řízení výroby a skladu díky systému čárových kódů na míru vašim potřebám.

Zvyšte produktivitu práce při výrobě a ve skladech díky využití čárových kódů, které vše propojí s vaším informačním systémem.

Díky zavedení čárových kódů radikálně snížíte chybovost ve výrobě i skladovém hospodářství a zvýšíte produktivitu práce.

Získáte on-line přehled o výrobě i skladu, snížíte náklady a usnadníte práci vašim zaměstnancům.

Čárové kódy ve skladu - Mobilní skladník

Aplikace Mobilní skladník je nástrojem pro rychlé a efektivní provádění skladových operací pomocí ruční datové čtečky s integrovaným snímačem čárových kódů (terminálem).

Pomocí aplikace nainstalované v terminálu lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Výhody zavedení čárových kódů ve skladu

Mobilní skladník využívá při své práci seznamy (číselníky) skladů a skladových karet. Pro podrobnější evidenci je možné využít také číselníky skladníků, firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel. Mobilní skladník samozřejmě umí pracovat s více sklady a s více rozpracovanými doklady jednotlivých činností najednou. Ke každému dokladu nebo k položce dokladu je možné definovat volitelná pole pro zadání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.) podle požadavku konkrétního zákazníka. Mobilní skladník umožňuje zobrazovat také informace o konkrétní skladové kartě a o stavu skladu. Při výdeji je možné tisknout etikety položek s čárovým kódem.

V režimu on-line je možné vytvořené doklady okamžitě nahrát do informačního systému k dalšímu zpracování nebo k tisku. V režimu off-line se doklady sehrají do informačního systému po připojení terminálu k počítači.

MOBILNÍ SKLADNÍK splnil požadavky certifikátu Microsoft "Designed for Windows Mobile". Patří mezi řešení zaručující uživatelům špičkovou kvalitu a využití funkcí  Windows Mobile/CE.

Mobilní skladník disponuje univerzálním datovým rozhraním, které mu umožňuje napojení na libovolný skladový nebo účetní systém, který podporuje načítání datových souborů z externích zdrojů (TXT a CSV) nebo umožňuje komunikaci prostřednictvím databáze MS SQL.

Řešení se skládá ze dvou částí. Program v PC, který zajišťuje komunikaci mezi informačním systémem a aplikací v terminálu, a program v terminálu, který umožňuje provádění skladových operací ve skladu.

Aplikaci Mobilní skladník je možné provozovat na libovolném terminálu s operačním systémem Windows Mobile. Nejvíce se nám osvědčily terminály UNITECH. 

Čárové kódy ve výrobě - Qualtin

Qualtin je nástroj, který zprostředkovává komunikaci mezi informačním systémem na jedné straně a stroji, počítači, mobilními a stacionárními terminály na straně druhé. Qualtin je možné propojit s jakýmkoliv informačním systémem. Pomocí Qualtina je možné sbírat data ze strojů a od pracovníků, řídit operace na pracovišti, či sbírat data potřebná pro docházku. Tento nástroj skýtá neomezené možnosti využití a je možné ho přizpůsobit veškerým potřebám zákazníka. Záleží pouze na vás.

S Qualtinem se vyhnete zdlouhavé implementaci, která dříve trvala i několik měsíců. Pokud chcete mít v informačním systému vždy aktuální údaje a chcete se vyhnout zbytečným chybám, které vznikají při dodatečném zapisování informací do informačního systému, je Qualtin tím vhodným řešením pro vás. Pracovníci ve výrobě mohou okamžitě zaevidovat odvedenou práci, která se on-line zapíše do informačního systému.

Qualtin umí komunikovat přímo se stroji a umožní tak automatické předávání informací mezi stroji a informačním systémem. Pokud informační systém vyhodnotí vstupní údaje jako chybné, může ihned stroj zastavit a zabrátnit tak poškození stroje nebo výrobku. Stroj může informačnímu systému předávat informace o počtu cyklů nebo o prováděné operaci a informační systém má tak stále aktuální informace o stavu výroby. Stroje si mohou z informačního systému načítat programy pro právě zpracovávanou operaci.