Autosken

Technický popis

Aplikace umí zpracovat libovolný formát souboru. U nejpoužívanějších formátů jako je pdf, jpg, tif, txt, rtf, doc, xls a další automaticky zobrazuje náhled dokumentu a umožňuje tak jeho snadné zatřídění a přiřazení ke správnému dokladu v informačním systému. Přiřazené dokumenty jsou automaticky pojmenované a zatříděné do složek v centrálním úložišti v souborovém systému nebo v SQL databázi.

Běžná práce s Autoskenem probíhá tak, že si uživatel do jedné složky naskenuje všechny dokumenty (například na skeneru nebo multifunkčním zařízení), následně si na počítači spustí Autosken, který mu postupně ze složky nabízí jednotlivé naskenované dokumenty včetně jejich náhledu, uživatel zadává do Autoskenu čísla odpovídajících dokladů v informačním sytému a Autosken je ukládá do centrálního úložiště dokumentů a do informačního sytému ukládá k příslušným dokladům vazbu na uložené dokumenty.

Autosken také může běžet na pozadí jako služba na serveru a plně automaticky bez zásahu uživatele zatřiďovat dokumenty, které na server uloží skener nebo uživatel.