Jak Navigo3 pomohlo ostatním?

Pan Josef, ředitel menší projekční kanceláře

Ve firmě pana Josefa pracovalo 7 projektových manažerů. Díky Navigu zjistil, že dva z nich před každou poradou falšují výsledky svých projektů, aby to vypadalo, že jsou ziskové. Když na to přišel, oba manažeři dostali okamžitě výpověď. Následně pan Josef zjistil, že stejný objem projektů lze řídit i v 5 manažerech a že tedy dotyčné dva nahradit novými nepotřebuje. Navigo mu tak ušetřilo peníze za mzdy a zkvalitnilo řízení projektů.

Pan Milan, ředitel větší výrobní společnosti

Pan Milan vede firmu o více než 80 zaměstnancích. Systém Navigo3 používá půl roku. Před zavedením Naviga měl přehled jen o 10 % svých pracovníků a nyní ví, co dělá 90 % jeho lidí. Díky tomu dokáže práci rovnoměrně rozdělovat a umí snadno zjistit, které profese mají nedostatečnou kapacitu a jaké nové zaměstnance má tedy přijímat.

Paní Irena, asistentka ředitele velké společnosti

Paní Irena pracuje ve firmě o 200 zaměstnancích. Jednou měsíčně sbírala informace o tom, kdo na jakých projektech pracuje a jakou má naplánovanou práci na následující měsíc. Firma chtěla mít totiž přehled o kapacitách pracovníků i jednotlivých oddělení. Celých 7 dní obíhala firmu a zpracovávala podklady do obrovské tabulky, kterou pak tiskla na několik papírů A4. Její práci zefektivnil systém Navigo3. Díky plánování alokací v Navigu teď mají kapacitní plán celé firmy, jednotlivých oddělení i konkrétních zaměstnanců k dispozici online kdykoliv a okamžitě.

Chcete zjistit, které výhody přinese Navigo 3 vaší společnosti?

Kontaktujte nás >>