Centrální registr zbraní - CRZ

Nedávno jsme pro zákazníka programovali modul do informačního systému, který mu umožní online komunikovat s Centrálním registrem zbraní, který provozuje Policie ČR. Programátoři na straně Policie ČR byli velice ochotní a poskytli nám všechny potřebné informace a rady, které jsme při programování modulu potřebovali. Pokud se při komunikaci vyskytla nějaká chyba, podařilo se nám ji vyřešit ve spolupráci s programátory Policie, kteří nám ochotně poskytli informace z logu serveru Centrálního registru zbraní, ke kterým mají přístup jen oni. Policie pro potřeby testování poskytuje testovací prostředí, ve kterém je možné vyzkoušet všechny možnosti přenosu dat a až po důkladném otestování je možné informační systém napojit na ostrá data Centrálního registru zbraní.

Modul CRZ v informačním systému umožňuje přenášet veškerá data, která poskytuje Centrální registr zbraní. Z Centrálního registru zbraní je možné importovat jeho číselníky a přehledně je zobrazovat v informačním systému. Naopak z informačního systému se do Centrálního registru zbraní přenáší informace o nákupech a výrobě zbraní, hlavních částí zbraní a střeliva nebo jejich prodeji a spotřebě ve výrobě. Modul CRZ čerpá data přímo ze skladových dokladů informačního systému, takže v informačním systému nevzniká žádná samostatná evidence CRZ, ale modul je plně integrovaný do informačního systému a využívá data, která v informačním systému stejně vzniknou pro potřeby skladové evidence. Nedochází tak k duplicitní evidenci.

Za nevýhodu považuji to, že jednou přenesená data do Centrálního registru zbraní nelze editovat nebo smazat. Pokud se uživatel splete a přenese do Centrálního registru zbraní chybné informace, nemá možnost chybu opravit přesto, že má možnost připojit se do Centrálního registru zbraní přes webové uživatelské rozhraní, které ale umožňuje jen ručně vkládat informace, ale v případě chyby není možné chybu opravit. Jedinou možností je kontaktovat Policii ČR a požádat je o vymazání chybných dat.