Čárové kódy ve výrobní firmě

Často je to tak, že vedoucí výroby nebo mistr před začátkem směny vytiskne výrobní příkazy a různé výkazy na práci, která by se měla na dané směně udělat, a tyto vytištěné papíry rozdá pracovníkům ve výrobě. Pracovníci potom během dne do tabulek zapisují co udělali, na konci směny papíry někdo posbírá a jednou za čas je přepíše do počítače. Jednou za měsíc se takto posbírané údaje vyhodnotí a zpracují se podle nich mzdy. Tento způsob práce je neefektivní, při přepisování údajů může docházet k chybám a když vedoucí pracovník potřebuje znát stav výroby konkrétní zakázky, dozví se to jen tak, že jde do výroby a hledá kde se jednotlivé díly zakázky nacházejí a kolik již bylo vyrobeno. Aktuální stav výroby tak často nosí vedoucí výroby pouze v hlavě.

Zavedením čárových kódů a terminálů se zefektivní a zpřesní evidence práce. Pracovníci ve výrobě dostanou na začátku nebo v průběhu směny výrobní příkazy s čárovými kódy operací nebo jen lístky s jednotlivými operacemi a jejich čárovými kódy. Na terminálu pracovníci evidují zahájení a ukončení operace, vyrobené množství, neshodné výrobky a jakékoli další důležité informace. Odpadá tak nekonečné přepisování údajů z papírů do počítače a navíc údaje jsou v informačním systému okamžitě. Je tak možné sledovat aktuální stav výroby kdykoli přímo v informačním systému. Díky terminálům a čárovým kódům je možné automatizovat další procesy související s výrobou. Po zahájení operace se v systému může vygenerovat výdejka materiálu, po ukončení operace se může vygenerovat příjem výrobku na sklad. Na terminál je možné napojit váhy a tiskárny štítků, terminály umí komunikovat se stroji ve výrobě. Pomocí terminálů můžeme sledovat neshodné výrobky. Díky terminálům a čárovým kódům máme stále online přehled o tom, co se ve výrobě děje.