Čárové kódy ve skladech

Běžnou pracovní náplní skladníka ve firmě je naskladňování a vyskladňování zboží (materiály, polotovary, výrobky, zboží). Používání čárových kódů ve skladu značně usnadňuje identifikaci zboží a omezuje chybovost. Každá položka ve skladu má svůj čárový kód, který ji jednoznačně identifikuje. Pokud skladník při uložení položky do skladu nebo při jejím vyskladnění současně načte její čárový kód mobilním terminálem, který nosí u sebe, nemůže se stát, že by fyzicky vyskladnil jinou položkou, než jakou následně zapíše do informačního systému. Doklady v informačním systému skladník totiž nevytváří ručně výběrem položek z číselníku, ale přenosem načtených dat z terminálu přímo do skladového dokladu. Toto také značně šetří skladníkův čas, protože ruční vyhledávání položek v číselníku je časově náročně, oproti tomu přenos položek z terminálu do dokladu je otázkou několika sekund.

Další velkou úsporu času znamená používání čárových kódů ve skladech, kde se evidují výrobní čísla a šarže. Je téměř nemyslitelné, aby skladník byl schopný ručně a hlavně naprosto bezchybně přepisovat všechny šarže položek, které na sklad přijal nebo z něj vydal. V tomto případě je mobilní terminál velice efektivním nástrojem, jak šarže snadno a hlavně bezchybně dostat na skladový doklad v informačním systému.

Řada firem má sklad rozdělený na skladové pozice, na které zboží umisťuje. S evidencí skladové pozice, na kterou skladník zboží naskladní nebo ze které zboží vyskladní, můžou také pomoct čárové kódy a terminál. Skladové pozice stačí jednoduše označit štítky s čárovým kódem a při tom, když skladník načítá čárový kód zboží, načte také čárový kód skladové pozice. Tím se do informačního systému dostane i informace o skladové pozici a při hledání zboží lze z informačního systému snadno zjistit, na kterých pozicích je zboží uloženo.

Z reakcí našich zákazníků můžu říct, že největší přínos a časová úspora čárových kódů se projeví při inventuře. U některých zákazníků se inventuru podařilo zrychlit až o 70%. Inventuru, kterou prováděli dva dny, mají hotovou za pár hodin.

Aby čárové kódy měly co největší efekt v úspoře času a omezení chybovosti, je nutné mít všechny skladové položky označené čárovým kódem. To může být někdy problematické u nakupovaných položek od dodavatelů, kteří čárové kódy nepoužívají. Pokud položka, kterou chceme přijmout na sklad, není opatřena čárovým kódem, je nutné jí čárový kód vygenerovat v informačním systému a vytisknou potřebný počet štítků. Tuto operaci skladníci většinou vnímají negativně, protože jim tím přidáváme práci, kterou dříve nemuseli dělat, ale i v těchto případě použití čárových kódů ve výsledku znamená úsporu času a značné omezení chybovosti.